Onze missie

VZW Vitaal is een non-profitorganisatie (zeg maar een "goed doel") bestaande uit jonge en iets minder jonge mensen die zich volledig vrijwillig engageren om jonge kinderen gelijke kansen te bieden.

VZW Vitaal strijdt tegen elke vorm van ongelijkheid of uitsluiting van mensen omwille van hun socio-culturele, maatschappelijke, financiële of religieuze achtergrond.

Vanuit de gedachte dat de toekomst van een kind niet mag bepaald worden door zijn afkomst, zijn leefomgeving of door andere factoren die leiden naar kansenongelijkheid, wil vzw Vitaal zich inzetten om gelijke kansen te creëren door het aanbieden van gerichte en kwalitatief sterke activiteiten.

VZW Vitaal is er voor jonge kinderen die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie: kinderen in armoede, kinderen die op school ongelijke kansen krijgen omwille van de thuistaal die verschilt van de schooltaal, kinderen met een maatschappelijk zwaar geladen rugzakje, ...

WAAROM?