Het bestuur van vzw Vitaal

Patrick MERTENS
Voorzitter

Patrick richtte in 2015 vzw Kanak op, waar hij ook voorzitter was. In 2021 hevelde hij de doelstellingen, de missie en de visie van vzw Kanak over naar vzw Vitaal.

Lien MERTENS
Penningmeester

Lien stond in 2015 mee aan de wieg van vzw Kanak. In 2021 stapte ze mee in het Vitaal-project om de visie en de missie concreet gestalte te geven.

Margot MERTENS
Secretaris

Margot staat vooral in voor de logistieke kant van het Vitaal-verhaal. Het project, de missie en de visie van vzw Vitaal zorgde ervoor dat zij er mee haar schouders onder zette.